enlikürək(li)

enlikürək(li)
sif. Kürəyi enli olan. Enlikürək adam. – <Dəli Həsən> baxdı ki, bu <atlı> əynində çuxa, ayağında bağdadı başmaq, başında tirmə şal, enlikürək, qarnıyoğun bir kişi idi. «Koroğlu». Səkinə iftixar dolu gözlərlə . . enlikürək, ucaboylu, çatmaqaşlı və qartalgözlü oğlunu süzdü. M. İ.. <Dirsə xan> yaşına görə boylu, enlikürəkli, qarayanız bir oğlandı. M. Rz..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • davlax — (Gədəbəy, Qazax) ucaboy və enlikürək. – Birdən davlax bir oğlan qavağıma çıxdı (Qazax); – Davlax oğlandı harajan desən Fərman (Gədəbəy) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • qavırğəlin — (Kəlbəcər) enlikürək. – Qavırğəlindi qərdəşim oğlu …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • laydivar — (Salyan, Bakı) məc. enlikürək, boy buxunlu. – Sən bilən olseydun laydivar oğulun qədrin bilərdün (Salyan) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • tənumənd — f. 1) vücudlu, cüssəli, enlikürək; 2) qocaman …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • açmaq — f. 1. Qapalı bir şeyin qapağını və s. ni qaldırmaq, götürmək, çıxartmaq. Qazanın ağzını açmaq. Qutunu açmaq. Sandığın qapağını açmaq. // Örtülü bir şeyin örtüyünü qaldırmaq, götürmək, çılpaq etmək. Döşünü açmaq. Başını açmaq. – Niqabın üzdən aç,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • boy-buxunlu — sif. Yaxşı boyu, qaməti, gözəl bədən quruluşu olan; qədd qamətli, təndürüst. Xanın bütün diqqəti yuxarı başda əyləşmiş qartal burunlu, şahbaz baxışlı, çevik hərəkətli və boy buxunlu Ömər xanda idi. Ç.. Bir enlikürək, boy buxunlu oğlan iclası açdı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çatmaqaş(lı) — sif. Qaşları bitişik olan, qaşları bir birinə qovuşmuş. Çatmaqaş oğlan. – Səkinə iftixar dolu gözlərlə . . enlikürək, ucaboylu, çatmaqaşlı və qartalgözlü oğlunu süzdü. M. İ.. Boz şaldan pencəkşalvar geyinmiş, şirvani çarıqlı, törəboy, çatmaqaş… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dolğunsifət(li) — sif. sifəti dolu, kök; koppuşsifət. <Teymur> dolğunsifət, enlikürək, bədəncə sağlam, çevik bir oğlandı. M. Hüs …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • enli — sif. En cəhətdən geniş olan, köndələni uzun olan, geniş. Enli yol. Enli parça. Enli palaz. – . . İkinci məhəlləyə gəlincə, küçələri enli, təmiz və evləri səliqə ilə tikilmişdi. N. N.. <Dərviş:> Göy ot döşəyim, qara daş yastığım, enli… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • genkürək(li) — sif. Kürəyi gen olan; enlikürək(li). Genkürək oğlan …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”